Close

Fasadexperten gör det lätt att göra rätt

Vi träffar Christoffer Falck och Mia Lehtimäki utanför en vacker villa i Enskede. Några grannar börjar tissla och tassla lite – de undrar säkert vilka vi är och vad vi ska göra. En av dem kommer fram och frågar. Christoffer säger att de är fasadexperter från Alcro Parti och att de ska besikta huset. Vi förklarar att vi är där för att dokumentera. Grannen nickar, men ser inte helt övertygad ut. Så här är det hela tiden säger Mia och skrattar. 

Att veta status och skick på fasaden är helt avgörande för hur slutresultatet kommer bli. Vilken typ av färg har använts tidigare, vilket underarbete behöver göras och vilken färg och metod passar bäst att arbeta med utifrån det? Har samma färg använts på hela huset eller är det olika. Har huset målats vid samma tidpunkt? Hur är skicket på trät? Den här typen av frågor svarar Christoffer och Mia på dagligen i sitt arbete som fasadexperter. Att besikta sin fasad innan man påbörjar ett måleriarbete ser de som en självklarhet.

– Det ger en trygghet till både husägaren och entreprenören, säger Christoffer. Det ska helt enkelt vara lätt att göra rätt. Och med en fasadexpert på plats får man alla svar man behöver för att lyckas. Det innebär att man minimerar risken för att göra fel.

– Och även risken för att behöva göra om, fyller Mia i. För att måla ett hus är inget litet jobb och att då behöva börja om från början är inget man varken vill lägga tid eller pengar på. Då är det bättre att låta oss titta på fasaden innan.

Mia kontrollerar porerna i fasaden med lupp och mobiltelefon

Vi delar med oss

Fasadexperten är en tjänst från Alcro Parti som är kostnadsfri för kunderna – en service som bidrar till att alla blir glada och nöjda. Tjänsten har funnits hos Alcro Parti i många år och sedan starten har ett stort  antal fasader blivit besiktade.

– Det är en win-win-situation, säger Mia. Det gör att våra kunder – byggarna – känner sig trygga i sitt arbete när de vet att de gör rätt. Och samtidigt skapar det trygghet för slutkunden.

Christoffer håller med.

– Det är ett mervärde helt enkelt. För det handlar inte om att bara köpa färg och verktyg; det kan man göra varsomhelst. Det handlar om att göra ett bra jobb i alla led. Och då måste vi dela med oss av vår erfarenhet och vår kunskap – det vi lärt oss under alla år i branschen.

– Och vi vet att det är väldigt uppskattat – både hos byggaren och slutkunden, säger Mia. Med oss har entreprenören också ett bollplank under arbetets gång – någon att luta sig mot. Ibland dyker det upp frågor och då är det bara att de hör av sig, så hjälper vi till. Vi vill helt enkelt vara en partner från besiktning till färdigutfört arbete. Både när det gäller produkter och kunskap.

Fuktmätning

Så går det till

Efter att ha haft ett inledande samtal med byggaren eller slutkunden åker Mia, Christoffer eller någon av deras kollegor ut för att göra en besiktning. Oftast är byggaren med och ibland även slutkunden.

– Det är alltid att föredra att alla är med på plats för att få full förståelse för hur vi tänker och arbetar. Ju fler ögon som är på plats desto bättre. Eftersom det handlar om bedömning är det alltid bra att vi ”sett samma sak”. Då blir det färre frågor och tveksamheter.

– Vi tittar på hela huset. Det är viktigt att gå igenom alla sidor och väggar, då det ibland är målat med olika typer av färg tidigare – och inte sällan vid olika tidpunkter. Vi besiktar genom att se på färgen i lupp samt genom att ”topsa” fasaden och tillsätta olika typer av kemikalier. Man ser då på vilket sätt färgen löser upp sig. Därigenom kan man bestämma vilken typ av färg det handlar om. Detta för att kunna använda samma typ av färg igen och nå ett resultat som ligger så nära ursprungsfärgen som möjligt. I vissa fall kan färgen vara svårbedömd och då skickar vi alltid prover på analys till ett laboratorium.

 

I analyslådan finns allt för fasadbesiktningen

Bättre att kontrollera före

Det absolut bästa rådet Christoffer och Mia kan ge, är att ”ringa före – inte efter”.

– Det är så mycket bättre att vara säker på att jobbet blir rätt utfört, med rätt produkter, än att behöva göra om allt, säger Christoffer. Något som också är viktigt att tänka på oavsett är tvättningen. All smuts måste bort helt enkelt. Annars blir det inte bra och färgen kommer inte fästa ordentligt. Många förstår inte heller vikten av grundfärgen. För precis som det är viktigt med ett bra underlag för grundfärgen, är det den som gör att den slutliga färgen fäster och håller i längden.