Close

IMMUNIT GROUP

De är tusenkonstnärer och trygghetsleverantörer.

En solig morgon i maj träffar vi Can Umarlar, byggmästare och projektledare på Immunit Group och Pernilla Klingofström, museichef på Riksidrottsmuseet. Pernilla har öppnat extra tidigt för att släppa in oss. Det märks direkt att de båda haft ett gott samarbete och man märker att det vi ser är resultatet av ett teamwork mellan beställare och entreprenör. Totalrenoveringen av Riksidrottsmuseet är ett av Immunit Groups senaste uppdrag.

Unna design är arkitekter och designers som specialiserat sig på bland annat museer. De ligger bakom planlösning, inredning och färgsättning.

– Ett kul och prestigefyllt uppdrag, säger Can, skrattar och vänder sig mot Pernilla.

Hon håller med. Hon berättar att de stängde museet ett par månader då Immunit gjorde om hela layouten i lokalen.

– Vi har ett jättebra samarbete, säger hon. Det som gjort att det fungerat så bra är att vi har en ständigt pågående dialog. För det dyker alltid upp nya utmaningar längs vägen.

– Precis, fyller Can i. Man vet aldrig vad som döljer sig bakom en vägg eller under ett golv. Men man kan vara helt säker på att det alltid dyker upp något man inte räknat med. Då måste man vara flexibel. Man får lösa sakerna längs vägen helt enkelt.

– Vi pratade varje dag, säger Pernilla. Det är framgångsreceptet.

Pernilla berättar att nästa steg i utvecklingen av museet är att bygga en konsthall – något som Immunit Group i allra högsta grad kommer vara del av. Konsthallen, som kommer innefatta nutidskonst med anknytning till idrott, beräknas öppna under 2019.

– Fram till dess har vi en hel del att göra, säger Can. Vi ska slå upp väggar, byta golv, måla och dra el.

Ibland är bygg och måleri riktigt kreativt – här i form av en exponering av en roddbåt från OS i Stockholm 1912.

Från stor till liten

Immunit Groups historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Can var i 20-årsåldern när han startade sitt företag TekniCan, som var grunden till det som skulle bli Immunit Group. Verksamheten växte snabbt och i takt med att nya företag förvärvades växte även personalstyrkan i storlek.

– Ett tag var vi över 100 anställda hantverkare, säger Can. Vi hade verksamheter inom många områden – konsultverksamhet, entreprenad, bemanning, projektering och sanering.

Ett av bolagen hette Immunit Secure och det var det bolaget som gav namn åt Immunit Group. Men ganska snart märkte Can och hans kompanjon Johan Sarsten att organisationens storlek gjorde att det var svårt att behålla både kontroll och kvalitet. De beslutade sig för att skala ner och resultatet ser vi
i dag – Immunit Group.

Bara ett nummer

”Jag önskar att jag bara hade ett nummer att ringa!” Den önskan kom från en av förvaltningscheferna på Fabege. Det var över 20 år sedan. Svaret som Can gav la grunden till hur Immunit Group verkar än i dag. Han sa: ”Det har du – du har ju mitt nummer!”.

– Han ringer mig fortfarande, säger Can och skrattar. Det är precis så vi vill ha det. Den service och det resultat vi levererar ska vara så bra att det aldrig ska finnas några alternativ. Och vi ska kunna erbjuda tjänster på bred front. Vi jobbar som ett team tillsammans med kunden.

Fabege är fortfarande en av Immunits stora kunder. De har genom åren anlitats för att bygga allt från banklokaler och kontanthanteringslokaler till städgrossistlager, tryckerier och p-platser.

– Det är tack vare Fabege vi anpassade vår verksamhet för att kunna serva större fastighetsägare. Där har vi också hittat vår nisch – att ha spetskompetens inom många områden.

En annorlunda, snygg och kreativt utformad klädhängare. Perfekt på Riksidrottsmuseet.

Tusenkonstnärer

Det blev startskottet för en ständig strävan efter att vidareutbilda sig – något som är centralt inom Immunit Group.

– Jag och Johan har idag passerat 50 olika utbildningar, säger Can stolt. Vi har utbildat oss inom allt från avancerad entreprenadjuridik, arbetsmiljö och entreprenadbesiktningar till hur man återställer en bostad där en avliden legat under längre tid.

Arbetet med att utbilda sig själva och medarbetarna fortsätter kontinuerligt. När man söker personal till Immunit Group är man också i första hand ute efter ”tusenkonstnärer” – d.v.s. hantverkare som hanterar flera olika områden.

–  Det är inte vanligt att snickare har fler kompetenser, säger Can. Däremot har vi hantverkare som är utbildade och har erfarenhet inom flera yrkesområden. Det är i huvudsak våra snickare som målat allt här på Riksidrottsmuseet. Och då är det inte fråga om någon enkel målning.

Tackar ofta nej

– Det kanske låter lite kontraproduktivt, säger Can. Men vi tackar faktiskt nej till 20-30 % av de förfrågningar vi får. Det beror helt och hållet på att förutsättningarna helt enkelt inte är de rätta för att vi ska kunna leverera det resultatet vi vill. Och då är det bättre att avstå.

Can säger att det som driver honom är när han lyckas hjälpa – när en kund är nöjd hela vägen. Och då finns det inte plats för lågkvalitativa jobb.

– När jag kan gå omkring i den lokal vi arbetat med, se mig omkring och konstaterar att det färdiga resultatet blivit precis så bra som jag tänkt – då känns det riktigt bra.

Måleriet ”inhouse” = kontroll

När vi frågar Can vilka fördelar han ser med att ha måleriet ”inhouse” är svaret givet.

– Kontroll, säger han utan att tveka. Att inte behöva drabbas av andras agerande. Det är tråkigt att anlita underentreprenörer som inte lever upp till vår kvalitetsnivå. Nu händer det tack och lov väldigt sällan, då vi har ett bra upparbetat nät av hantverkare. Och som sagt – det mesta har vi redan ”inhouse”.

Alcro Parti – en partner i färg

Can och Johan använder uteslutande färger från Alcro. Och så har de gjort i många år.

– Det är unikt med en leverantör som inte bara säljer färg, utan också är delaktiga i vårt arbete, säger Can. Att ha en representant som kommer ut till arbetsplatsen, tar prover, ger råd och är med från början till slut – det är helt unikt. Dessutom får vi löpande utbildning, vilket är värt mycket för oss. Och Alcro-dagarna är också mycket trevliga.

Can säger att de vid något tillfälle har varit tvungna att använda färg från någon annan leverantör, men att det alltid fallit tillbaka på att de till slut valt Alcro.

– Det har att göra med att de är 100 % proffs. Ta vår representant Claes till exempel. Jag vet att jag alltid kan lita på honom och det han säger. Claes brukar alltid garantera Alcros produkter så länge man följer deras anvisningar, säger Can och skrattar.