Close

Skilj på ommålning och systemmålning

Som fasadexperter skiljer vi på ommålning och systemmålning – två olika scenarion som kräver olika behandling och produkter.

Vid ommålning undersöker vi fasadens skick. Vi bestämmer vilken typ av färg som använts tidigare och sedan fattar vi beslut om vilken produkt som ska användas vid ommålningen. Efter det tar vi fram ett åtgärdsprogram för tvättning, uppskrapning, grundning och målning.

Tvättning

Tvättning bör ske enligt anvisningarna på rengöringsmedlet. Man bör undvika högtryckstvätt då vattnet kan tränga in i underlaget och därigenom förlänga torktiden. Efter att rengöringsmedlet lagts på borstas och sköljs ytan.

Skrapning

Skrapningen kan innebära allt från borttagning av löst sittande färg till total nedtagning av samtliga färgskikt. Det talas ofta om ”till fast underlag”, vilket kan vara en bra måttstock.

Grundning

Grundningen är beroende på underarbetet eller om systemmålningen kräver det. Det kan röra sig om 100-procentig grundning eller endast på trärent underlag. Olja påförs endast på ändträt.

Färdigstrykning

Färdigstrykning sker med färdigfärgen och görs alltid två gånger. Undantaget är en serie nya produkter för ommålning av fasad. Då räcker det med en strykning. Till exempel finns SOLIST från Alcro och FRONT OMMÅLNINGSFÄRG från Beckers. Ska dessa användas och garantier gälla måste fasaden vara besiktad av din kundansvariga (KA) på Alcro Parti.

Systemmålning

Systemmålning sker vid t.ex. nybyggnation, ombrädning av fasad och tillbyggnad. Till att börja med måste man se till att virket från leverantören är CMP-godkänt. Det kan levereras grundat från fabrik – med eller utan mellanstrykning. Det är bra om du frågar din KA i förväg vilket system som harmoniserar med Tikkurilas industrigrundande panel. Om du beställer virke som endast är grundat gäller två strykningar med godkänd produkt. Är det levererat med mellanstrykning räcker en strykning. Viktigt att tänka på är att spikhuvuden i detta fall endast får en strykning. Och glöm inte att olja in ändträt om du köper fabriksgrundat virke. Om något skulle vara oklart kan du alltid ringa din KA – som är din fasadexpert. Lycka till!