Close

Färgstarka byggare

DETTA ÄR FÄRGSTARKA BYGGARE:

Har måleriet ”inhouse” som en del i sitt företag

Är nyfikna och vill utveckla sig själva och sitt företag

Är mer intresserade av slutprodukten

Har mer kontroll över projektet

Gör valet enkelt för potentiella kunder, genom att erbjuda en totalleverantör

Gör det enkelt för sig själva – Alcro Parti är en partner med produkter, know-how och support

Tack vare allt detta tenderar färgstarka byggare faktiskt att tjäna mer pengar*

SÅ JOBBAR VI TILLSAMMANS:

En (1) kontaktperson

Support och rådgivning vid val av teknik

Support och rådgivning vid val av produkter för respektive projekt

Besiktning och stöd vid projektfrågor

Support i butiken

Uppföljning/utvärdering av projekt

Erbjudanden

NÄR DU BLIR FÄRGSTARK FÅR DU:

En kunnig och erfaren partner/expert inom måleri

Tips och utbildning inom produkter och tekniker

Smidig distribution

Större inflytande över projektet

Mer kontroll

Bättre ekonomi

Nöjdare kunder